[(dibromomethyl)sulfonyl]benzene

[(dibromomethyl)sulfonyl]benzene