2-[(1e)-3-(2-nitrophenyl)triaz-1-en-1-yl]benzonitrile

2-[(1e)-3-(2-nitrophenyl)triaz-1-en-1-yl]benzonitrile