Naphthalene, 2-[(phenylmethyl)thio]-

Naphthalene, 2-[(phenylmethyl)thio]-