bis(4-ethoxyphenyl)methanone

bis(4-ethoxyphenyl)methanone