bis(5-amidino-benzimidazolyl)methane

bis(5-amidino-benzimidazolyl)methane