N-[4-(morpholin-4-ylsulfonyl)phenyl]hydrazinecarbothioamide

N-[4-(morpholin-4-ylsulfonyl)phenyl]hydrazinecarbothioamide