beta-Erythroidine methiodide

beta-Erythroidine methiodide