N-[(2-methoxy-5-nitrophenyl)carbamothioyl]pentanamide

N-[(2-methoxy-5-nitrophenyl)carbamothioyl]pentanamide