S-((N-(p-Methoxyphenethyl)amidino)methyl) hydrogen thiosulfate

S-((N-(p-Methoxyphenethyl)amidino)methyl) hydrogen thiosulfate