Distannoxane, hexakis(1-methylethyl)-

Distannoxane, hexakis(1-methylethyl)-