3-Amino-2-fluorobenzotrifluoride

3-Amino-2-fluorobenzotrifluoride