2-Amino-3-fluorobenzotrifluoride

2-Amino-3-fluorobenzotrifluoride