[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine

[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine