1,2-Diazaspiro[2.5]octane

1,2-Diazaspiro[2.5]octane