Ethanol, 2-(p-chlorobenzylthio)-

Ethanol, 2-(p-chlorobenzylthio)-