4-((4-benzylpiperazin-1-yl)methyl)-6-methyl-2H-chromen-2-one

4-((4-benzylpiperazin-1-yl)methyl)-6-methyl-2H-chromen-2-one