Methanone, (2-methyl-6-benzoxazolyl)phenyl-

Methanone, (2-methyl-6-benzoxazolyl)phenyl-