N-[2-(4-Fluoro-phenyl)-1-(4-methyl-piperazine-1-carbonyl)-vinyl]-benzamide

N-[2-(4-Fluoro-phenyl)-1-(4-methyl-piperazine-1-carbonyl)-vinyl]-benzamide