Bis[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-methyl-nonadecyl-azanium

Bis[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-methyl-nonadecyl-azanium