2-[[4-(5-chloro-2-cyano-phenyl)azo-3-methyl-phenyl]-ethyl-amino]ethyl-trimethyl-ammonium sulfate

2-[[4-(5-chloro-2-cyano-phenyl)azo-3-methyl-phenyl]-ethyl-amino]ethyl-trimethyl-ammonium sulfate