L-Phe-Chloromethylketone

L-Phe-Chloromethylketone