3-{[2-(3,4-diethoxyphenyl)ethyl]carbamoyl}pyrazine-2-carboxylic acid

3-{[2-(3,4-diethoxyphenyl)ethyl]carbamoyl}pyrazine-2-carboxylic acid