2-[[4-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]sulfanyl]-1-(2-hydroxy-5-methylphenyl)ethanone

2-[[4-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]sulfanyl]-1-(2-hydroxy-5-methylphenyl)ethanone