1-[2-(2-chlorophenyl)-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone

1-[2-(2-chlorophenyl)-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone