1-{4-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]piperazino}-1-ethanone

1-{4-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]piperazino}-1-ethanone