Butane, 3-methyl-1-(methylsulfinyl)-

Butane, 3-methyl-1-(methylsulfinyl)-