Thiacyclohexane, 4-methylene

Thiacyclohexane, 4-methylene