1-(anthracen-9-ylmethyl)-4-ethylpiperazine

1-(anthracen-9-ylmethyl)-4-ethylpiperazine