5-[[2,5-dimethyl-1-(3-nitrophenyl)pyrrol-3-yl]methylidene]-1,3-dimethyl-2-sulfanylidene-1,3-diazinane-4,6-dione

5-[[2,5-dimethyl-1-(3-nitrophenyl)pyrrol-3-yl]methylidene]-1,3-dimethyl-2-sulfanylidene-1,3-diazinane-4,6-dione