3'-Trifluoromethyl-o-toluanilide

3'-Trifluoromethyl-o-toluanilide