N-[(2-methoxyphenyl)carbamothioyl]-3-phenylpropanamide

N-[(2-methoxyphenyl)carbamothioyl]-3-phenylpropanamide