3-(3-Methyl-4-oxo-thiazolidin-2-ylideneamino)-benzoic acid

3-(3-Methyl-4-oxo-thiazolidin-2-ylideneamino)-benzoic acid