1-(4-Iodo-phenyl)-3-(3-thiophen-2-yl-acryloyl)-thiourea

1-(4-Iodo-phenyl)-3-(3-thiophen-2-yl-acryloyl)-thiourea