TRIS[4-(1-METHYL-1-PHENYLETHYL)PHENOLATO](PROPAN-2-OLATO)TITANIUM

TRIS[4-(1-METHYL-1-PHENYLETHYL)PHENOLATO](PROPAN-2-OLATO)TITANIUM