1-([1,2,4]Triazol-4-ylaminomethyl)-naphthalen-2-ol

1-([1,2,4]Triazol-4-ylaminomethyl)-naphthalen-2-ol