6,10-Dodecadien-1-yn-3-ol, 3,7,11-trimethyl-

6,10-Dodecadien-1-yn-3-ol, 3,7,11-trimethyl-