Potassium 2-chloro-4-nitrobenzoate

Potassium 2-chloro-4-nitrobenzoate