1-((Diiodomethyl)sulfonyl)-4-methylbenzene

1-((Diiodomethyl)sulfonyl)-4-methylbenzene