1-(2,4-diethoxyphenyl)ethanone

1-(2,4-diethoxyphenyl)ethanone