PubChem Depositor Contact Information

Data Source:labseeker
Current Source Name: labseeker   Effective Date: 2013-12-05
Data Source ID: 1227
Contact Name:Linda Liu
Organization:labseeker Inc
Address:No.2356 changan road,wujiang,suzhou,jiangsu, suzhou, jiangsu, 215200, China
Deposited Substances:43,874
All PubChem Sources