N-[2-(butanoylamino)phenyl]-2-methoxybenzamide

1,2,4-trichlorobenzene.png