o-((p-(Dimethylamino)phenyl)azo)phenol

1,2,4-trichlorobenzene.png