5-[(4-nitrophenyl)methylidene]-1-prop-2-enyl-1,3-diazinane-2,4,6-trione

1,2,4-trichlorobenzene.png