4-[4-[(2-methylphenyl)methyl]piperazin-4-ium-1-yl]-2-pyridin-3-ylquinazoline

1,2,4-trichlorobenzene.png