1-(4-methoxynaphthalen-1-yl)sulfonylazepane

1,2,4-trichlorobenzene.png