1-benzothiophen-3-yl(pyrazol-1-yl)methanone

1,2,4-trichlorobenzene.png