1-[2-(4-Chloro-phenoxy)-ethyl]-1H-benzoimidazol-2-ylamine

1,2,4-trichlorobenzene.png