5-(furan-2-ylmethylidene)-1-phenyl-2-sulfanylidene-1,3-diazinane-4,6-dione

1,2,4-trichlorobenzene.png