Ethanone, 1-[4-[[1-(hydroxymethyl)-1-methyl-2-propenyl]oxy]phenyl]-

1,2,4-trichlorobenzene.png