Ethanone, 1-[3-(hexadecyloxy)phenyl]-

1,2,4-trichlorobenzene.png